Gudacki kvartet Sebastian ce u subotu odrzati koncert u dvorani Galzenica, i to s pocetkom u 19.30 sati. Na programu su Orlando di Lasso, D. Bobic, J. Francaix i M. Ravel. Gudacki kvartet Sebastian predstaviti ce dva stozerna ostvarenja glazbe francu ...