Rijeka Cup ove godine je okupio 350 sportasa iz karate klubova diljem Hrvatske, medu njima clanovi KK-a Velika Gorica osvojili su 10 medalja. Rijeka Cup je odrzan u Rijeci 11.05. u organizaciji karate kluba Ri Croatia na kojem je prisustvovalo vise o ...