Zagrebačka županija priopćila je u srijedu da će u ovoj godini s 550.000 kuna financirati usluge bolničkog liječenja u ivanićgradskoj Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju "Naftalan" za hrvatske branitelje, dobrovoljne vatrogasce i stanovnike s područja te županije oboljele od psorijaze.

Medicinska rehabilitacija u trajanju od deset dana bit će osigurana za 90 hrvatskih branitelja, za što je osigurano 300.000 kuna. U prethodne četiri godine kroz rehabilitaciju je prošlo više od 250 branitelja.

Za rehabilitaciju dobrovoljnih vatrogasaca, uključenih u županijsku Vatrogasnu zajednicu, osigurat će se 100.000 kuna, a proći će je 30 vatrogasaca.

Liječenje u trajanju od 14 dana u Naftalanu županija će osigurati i za 30 pacijenata oboljelih od psorijaze, za što je osigurano 150.000 kuna.

Pravo na besplatno liječenje u sve tri kategorije mogu ostvariti osobe s prebivalištem na području Zagrebačke županije te odgovarajućom medicinskom dokumentacijom, a o opravdanosti i terminima liječenja odlučuje liječničko Povjerenstvo ovisno o težini oboljenja. Prijave se podnose Specijalnoj bolnici Naftalan, a obrazac zahtjeva se nalazi na internetskim stranicama Zagrebačke županije.

Specijalna bolnica "Naftalan" u Ivanić-Gradu jedina je u Europi poznata po ljekovitim tretmanima naftalanom, derivatom nafte, čije se nalazište nalazi još jedino u Azerbajdžanu.

 "Zagrebačka županija uistinu ima privilegiju da se upravo na njenom području nalazi jedno od dva nalazišta naftalanske nafte u svijetu, čija je primjena prepoznata kao jedinstvena metoda u liječenju kožnih i upalnih reumatskih bolesti. Naftalan redovito posjećuju gosti iz Njemačke, Amerike, Rusije te Skandinavskih zemalja, a sigurni smo da će broj zainteresiranih gostiju biti još i veći nakon što proširimo smještajne i sadržajne kapaciteta Naftalana", navodi zagrebački župan Stjepan Kožić i dodaje kako je ove godine u proračunu za tu namjenu osigurano 10 milijuna kuna.