Vrhovni sud odbio je žalbu Zdravka Mustača te time potvrdio odluku Županijskog suda u Velikoj Gorici kojom mu je njemačka presuda doživotnog zatvora zbog sudjelovanja u ubojstvu Stjepana Đurekovića preinačena u 40 godina zatvora.

"Navedenom prvostupanjskom presudom, u bitnom, utvrđeno je da je osuđeni Z. M. osuđen na kaznu doživotnoga zatvora presudom Višega pokrajinskog suda u Münchenu od 3. kolovoza 2016., pravomoćnom 3. svibnja 2018., zbog kaznenog djela ubojstva. Utvrđeno je da navedeno kazneno djelo odgovara po bitnim obilježjima kaznenom djelu teškog ubojstva za koje je propisana kazna zatvora od najmanje deset godina ili kazna dugotrajnog zatvora te je odlučeno da se na temelju članka 91. stavka 4. ZPSKS-EU, s domaćim pravom usklađuje kazna doživotnog zatvora na način da je osuđenom na temelju članka 111. točaka 1. i 4. KZ/11., izrečena kazna dugotrajnog zatvora u trajanju od 40 (četrdeset) godina", navodi Sud pa nastavlja:

"Budući da je VSRH zaključio kako ne postoje razlozi zbog kojih osuđenik pobija prvostupanjsku presudu te kako pri ispitivanju prvostupanjske presude nisu nađene povrede zakona na koje ovaj sud pazi po službenoj dužnosti, to je žalba osuđenog odbijena kao neosnovana."

Za Đurekovićevo ubojstvo osuđen je i Josip Perković, ali na 30 godina zatvora. Nedavno je izručen Hrvatskoj, a sad se čeka da Njemačka isto učini i s Mustačem.