Zagrebačka županija organizirala je za svoje upravne odjele, proračunske i izvanproračunske korisnike edukaciju na temu „Obvezna razmjena e-Računa u javnoj nabavi“.

Prema riječima pročelnice Upravnog odjela za financije Zagrebačke županije Marine Čolig cilj ove edukacije je upoznavanje  svih polaznika sa Zakonom o elektroničkom izdavanju računa u javnom nabavi. Naime, spomenuti Zakon je stupio na snagu krajem 2018. godine temeljem kojeg su obveznici javne nabave obvezni zaprimati račune u strukturiranom elektroničkom obliku. Zakon se primjenjuje na elektroničke račune koji su izdani temeljem ugovora o javnoj nabavi te na elektroničke račune koji su izdani temeljem ugovora proizašlih iz postupka nabave robe i usluga te provedenih projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000 kuna te radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000 kuna.

Novost je da nakon 1.7.2019. više neće biti dopušteno razmjenjivati papirnate račune u javnoj nabavi, već isključivo e-Račune sukladne europskoj normi, a upravo je na tome naglasak edukacije.

Nadica Žužak zamjenica župana Zagrebačke županije uvodno je pozdravila sve polaznike edukacije pozvavši ih da aktivno sudjeluju i svoja pitanja postave voditeljima edukacije Maji Radišić Žuvanić ispred Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta te Viktoru Obrolu iz FINA-e. Žužak je naglasila kako županija ulaže velike napore kako bi osigurala što više e-usluga. Tako je od ove godine prijave na županijske javne pozivne i natječaje moguće podnijeti i elektronskim putem.