Antikorupcijsko povjerenstvo Zagrebačke županije održalo je sjednicu na kojoj je prihvatilo inicijativu državnog Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa da bude suorganizator okruglog stola o pitanjima sukoba interesa u obnašanju dužnosti u jedinicama lokalne i regionalne samouprave.

Inicijativa je to koju je Povjerenstvo uputilo svim županijama, a Zagrebačka županija je prihvatila te je dogovoreno da će se okrugli stol održati 22. svibnja 2019. godine u hotelu International.

Osim što je prihvatilo inicijativu, županijsko Povjerenstvo jednoglasno je usvojilo Izvješće o radu za 2018. godinu te će ga uputiti Županijskoj skupštini na usvajanje.