Uzgajateljima goveda predstavljen je, u Zvekovcu, u općini Dubrava, projekt „Upravljanje zdravljem stada s ciljem razvoja konkurentnije proizvodnje mlijeka i mesa u Zagrebačkoj županiji“. Ovim jednogodišnjim, zasad pilot projektom, Zagrebačka županija i Agronomski fakultet, u suradnji s uzgajateljima goveda, žele unaprijediti proizvodnju mlijeka i mesa i time pomoći opstanku farmi.

„Radi se o multidisciplinarnom projektu u kojega su uz stručnjake s Agronomskog uključeni i stručnjaci s Veterinarskog fakulteta i Hrvatskoga veterinarskog instituta. Pokrit ćemo sve segmente govedarske proizvodnje - od proizvodnje krmiva, hranidbe... do zdravlja stada. Cilj nam je, u svim segmentima, pomoći uzgajateljima da pronađu dodatni prostor za unapređenje proizvodnje, a samim time i smanje njezine troškove“, rekao je Antun Kostelić, izvanredni profesor sa Zavoda za opće stočarstvo zagrebačkoga Agronomskog fakulteta, voditelj projekta.

Očekivani rezultati projekta su poboljšanje zdravlja stada, primjena novih metoda u kontroli reprodukcije i liječenju bolesti papaka, poboljšanje higijenske ispravnost mlijeka, osposobljeni uzgajatelji za upravljanje zdravljem stada i, naposljetku, tiskanje priručnika za uzgajatelje goveda, ovaca i koza za konkurentniju proizvodnju mlijeka i mesa. Kostelić kaže da smisao projekta nije samo analizirati, već dapače primijeniti znanja akademske zajednice.

„Uzgajatelji trebaju vidjeti da primjenom određenih znanja mogu unaprijediti proizvodnju“, rekao je Kostelić, dodavši da će gospodarstva uključena u projekt zajedno posjećivati i agronomi i veterinari, renomirani stručnjaci s oba fakulteta. Prema njegovim riječima, u Zagrebačkoj županiji je 2012. mlijeko 'predavalo' preko 900 uzgajatelja goveda, a do 2018. taj se broj smanjio za 50 posto.

Pročelnik za poljoprivredu Zagrebačke županije Josip Kraljičković rekao je da se projektom želi pripomoći stočarima da postignu kvalitetniji uzgoj, snize troškove proizvodnje i ostvare viši dohodak.

„Želimo da to bude motiv ostanka u poljoprivredi, ali i motiv za povećanje stada“, rekao je pročelnik, dodavši da je bit projekta utvrditi na gospodarstvima uključenima u njegovu provedbu, postojeće stanje (zdravlje životinja, hranidbu, ekonomiku proizvodnje...), a onda to stanje, primjenom novih tehnologija, promijeniti na bolje.