Sukladno odredbi članka 26. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“ broj 56/13, 64/15, 104/17 i 115/18) obavještavaju se mještani naselja Hrašća koji koriste lokalni vodovod Hrašća Slavetićka i mještani naselja Bukovac Svetojanski koji koriste lokalni vodovod Bukovac Svetojanski da voda iz istih nije ispravna za korištenje.

Dana 20.05.2019. uzeti su uzorci vode za ljudsku potrošnju iz lokalnog vodovoda Hrašća Slavetićka u naselju Hrašća (Hrašća 65) i iz lokalnog vodovoda Bukovac Svetojanski u naselju Bukovac Svetojanski (Bukovac Svetojanski 24) u svrhu monitoringa vode za ljudsku potrošnju.

Temeljem Zakona o vodi za ljudsku potrošnju uzorci prema ispitivanim parametrima zbog bakteriološkog onečišćenja NISU SUKLADNI Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti javne vodoopskrbe („Narodne novine“ broj 125/17).

Korištenje takve vode za piće, pripremu jela, za osobnu higijenu predstavlja rizik za ljudsko zdravlje. Preporuka je prokuhavanje vode namijenjene piću kroz najmanje 3 minute i čuvanje takve vode na hladnome, u čistim i dezinficiranim posudama.“