U prostorijama Zagrebačke županije danas je održana konstituirajuća sjednica Vijeća bošnjačke nacionalne manjine u Zagrebačkoj županiji i Vijeća srpske nacionalne manjine u Zagrebačkoj županiji.

Za predsjednika Vijeća bošnjačke nacionalne manjine izabran je Salih Huremović, a za zamjenicu predsjednika Azra Mušić.

Za predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine izabran je Dragiša Pilipović, a za zamjenika predsjednika Dragoljub Geratović.

Jučer je održana i konstituirajuća sjednica Vijeća albanske nacionalne manjine u Zagrebačkoj županiji. Za predsjednika je izabran je Memetali Zenuni, a za zamjenika Hasan Zenuni.