Nakon što su krajem srpnja radovi počeli u Ivanić-Gradu, gradnja regionalnoga vodoopskrbnog sustava Zagrebačke županije "Zagreb-istok" počela je i na području Dugog Sela. Na području ovoga grada i općina Rugvica i Brckovljani rekonstruirat će se postojeća mreža u duljini od 47,9 kilometara te sagraditi novih 1,5 kilometara vodovoda i dvije crpne stanice. U naselju Velika Ostrna radove je otvorio ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić. 

„Kroz nekoliko godina na području gradova i općina obuhvaćenih ovim projektom, rekonstrukcijom i gradnjom vodovodne mreže podići ćemo životni standard, dijelu građana koji sada nemaju vode omogućit ćemo dobavu vode i u konačnici osigurat ćemo sigurnost opskrbe vodom“, rekao je ministar, dodavši da ovakvi veliki infrastrukturni projekti daju i veliki poticaj građevinskom sektoru.

„Bilo bi dobro da se i ostale lokalne samouprave vode primjerom istoka Zagrebačke županije i integracijom koja se ovdje dogodila (spajanje komunalnih poduzeća; op.a.). To je jedini put kako uspješno zatvoriti, i kadrovski i financijski, sve moguće rupe koje nastaju u provedbi EU projekata“,  rekao je Ćorić.

Ukupna vrijednost projekta vodoopskrbe istoka županije je 883,8 milijuna kuna (707,1 milijun bez PDV-a; iznos PDV-a se ne sufinancira europskim novcem). Kroz Operativni program "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020." bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda EU iznose 483,9 milijuna kuna.

„Na području Dugog Sela pokrivenost vodoopskrbnom mrežom nije sporna. No, mreža je stara i ima preko 40 posto gubitaka. Ovim projektom to dovodimo u gabarite koje smo preuzeli kao obvezu prilikom pristupanja Europskoj uniji. Također, više se neće dogoditi da Dugo Selo ostane bez vode u slučaju puknuća magistralnog cjevovoda iz Sesvetskog Kraljevca, jer ovim projektom Dugo Selo dobiva tri dobavna pravca. Time se dobiva apsolutno sigurna opskrba pitkom vodom, a kvaliteta naše usluge diže se na europsku razinu“, rekao je Tomislav Masten, direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije, dodavši da se gradnjom vodocrpilišta Kosnica osigurava dotok pitke vode u količinama dostatnima za cijeli prostor istočnoga dijela županije. Vodocrpilište je kapaciteta 450 litara vode u sekundi.

U ime župana Stjepana Kožića (isti dan održavala se i sjednica Županijske skupštine; op.a.) svečanosti u prigodi početka radova na prostoru Vodoopskrbnog sustava Dugo Selo prisustvovao je pročelnik za promet i komunalnu infrastrukturu Nenad Babić. Zahvalio je svima koji su sudjelovali u pripremi ovoga projekta.

„Posebna zahvala Hrvatskim vodama koje su prepoznale Zagrebačku županiju kao ozbiljnog partnera. Želim da se ova uspješna priča što prije privede kraju“, rekao je Babić. Nenad Panijan, gradonačelnik Dugog Sela, ujedno i predsjednik Skupštine Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije, rekao je da će ovim projektom istok županije dobiti infrastrukturu koju i zaslužuje.

Prisutnima se obratio i generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.

Uz gradnju vodocrpilišta Kosnica, projekt Regionalni vodoopskrbni sustav "Zagreb-istok", obuhvaća gradnju 316,2 kilometra novih cjevovoda, 15 crpnih stanica, 5 vodotornjeva, rekonstrukciju 108,1 kilometar vodoopskrbnih cjevovoda i jedne crpne stanice te 8934 novih (besplatnih!) kućnih priključaka.