Sukladno odredbi članka 26. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“ broj 56/13, 64/15, 104/17 i 115/18) obavještavaju se mještani naselja Tupčina koji koriste javni vodovod Sošice – Oštrc da je voda iz istog  ispravna za korištenje.

Dana 28.10.2019. ponovljeno je, nakon provedenih korektivnih radnji, uzorkovanje vode za ljudsku potrošnju u naselju Tupčina  (Tupčina 29). Prema ispitanim parametrima uzorak je SUKLADAN zahtjevima članka 5. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/17, 115/18) i priloga I Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti javne vodoopskrbe (NN 125/17).