Još pet dana, točnije do 13. prosinca 2019. godine otvoren je Javni poziv za sufinanciranje tehničke pomoći za prijavu projekata na EU natječaje u 2019. godini. Od planiranih 600.000 kuna Zagrebačka županija dodijelila je polovicu iznosa te ovim putem dodatno poziva gradove, općine i pravne osobe kojima je osnivač da se prijave. Maksimalni iznos bespovratne potpore za ovu namjenu je 30.000,00 kn.

Prihvatljivi troškovi su svi izdaci koji se odnose na troškove usluge stručne tehničke pomoći konzultanata za izradu pripreme i prijave projektnog prijedloga na natječaje/javne pozive u okviru ESI fondova i programa EU.

U ovoj godini bespovratnu potporu za tehničku pomoć Zagrebačka županija dodijelila je gradovima Jastrebarsko i Sveta Nedelja, općinama Marija Gorica, Rugvica, Brdovec, Jakovlje i Orle te županijskom Zavodu za hitnu medicinu.

Tekst javnog poziva, upute za prijavitelje, potrebne izjave i prijavni obrasci nalaze se ovdje, a više informacija može se dobiti na broj telefona 01/6009 - 467.

Prijava na natječaj vrši se elektronski, putem sustava ePrijave koji je dostupan na poveznici www.eprijave.hr na način da se ispuni odgovarajući obrazac i učita propisana dokumentacija (skenirani dokumenti/formati pdf i jpg) u sustav za prijavu projekata. Nakon završetka ePrijave potrebno je ispisati prijavni obrazac, potpisati ga i ovjeriti te poslati u roku od 7 dana od dana ePrijave (bez već priložene propisane dokumentacije), preporučenom poštom s naznakom Javni poziv za sufinanciranje tehničke pomoći za prijavu projekata na EU natječaje u 2019. godini“, na vanjskom dijelu omotnice, na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za fondove Europske unije, regionalnu i međunarodnu suradnju, Ulica grada Vukovara 72/VI, 10000 Zagreb.