Sukladno odredbi članka 26. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“ broj 56/13, 64/15, 104/17 i 115/18) obavještavaju se mještani naselja Mali Lipovec koji koriste lokalni vodovod Mali Lipovec da voda iz istog nije ispravna za korištenje.

Dana 5.12.2019. nakon provedenih korektivnih radnji ponovljeno je uzorkovanje vode za ljudsku potrošnju u naselju Mali Lipovec (Mali Lipovec 47).

Prema ispitanim parametrima uzorak i dalje NIJE SUKLADAN zahtjevima članka 5. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/17, 115/18) i priloga I Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti javne vodoopskrbe (NN 125/17).

Ovime i dalje ostaje na snazi mjera obaveznog prokuhavanja vode za ljudsku potrošnju.