U prigodi Međunarodnog dana civilne zaštite - 1. ožujka, Područni ured civilne zaštite Zagreb Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a i Veleučilište Velika Gorica organizirali su okrugli stol „Klimatske promjene - izazovi za civilnu zaštitu“. Namjera je bila kroz stručne prezentacije i rasprave razmotriti kako se klimatske promjene manifestiraju u području sustava civilne zaštite, kako djeluju na funkcioniranje lokalnih zajednica i, naposljetku, koji se izazovi stavljaju pred sustav civilne zaštite.

„Svjesni smo klimatskih promjena i njima se moramo prilagođavati. Sustav civilne zaštite u Zagrebačkoj županiji, kroz izrađene planove, priprema se za sve izvanredne događaje, pa tako i klimatske promjene, koje za posljedicu imaju poplave odnosno sušu“, rekao je Branko Herček, član stožera civilne zaštite Zagrebačke županije. Naglasak okrugloga stola upravo je i bio na poplavama.

„Imali smo veliku poplavu 2010., pa visoke vodostaje 2012., pa opet poplavu, na velikogoričkom području 2014. godine. Kroz sve te događaje jačale su snage sustava civilne zaštite i njihova mogućnost djelovanja u takvim situacijama. Naučene lekcije omogućile su nam kvalitetno i dobro funkcioniranje u kasnijim događajima“, rekao je Damir Pilčik, pročelnik Područnog ureda civilne zaštite Zagreb.

Teme okrugloga stola, uz ostalo, bile su djelovanje klimatskih promjena na režim voda i vodno gospodarstvo, planski dokumenti koji definiraju poplavu kao rizik, uloga jedinica lokalne i regionalne samouprave u aktiviranju sustava civilne zaštite te poplave na prostoru Područnog ureda civilne zaštite Zagreb i naučene lekcije.