Sukladno odredbi članka 26. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“ broj 56/13, 64/15, 104/17, 115/18 i 16/20) obavještavaju se mještani naselja Turkovčina koji koriste lokalni vodovod Turkovčina da je voda iz istog ispravna za korištenje.

Dana 18. ožujka 2020. ponovljeno je, nakon provedenih korektivnih radnji, uzorkovanje vode za ljudsku potrošnju u naselju Turkovčina (Turkovčina 11). Prema ispitanim parametrima uzorak je SUKLADAN zahtjevima članka 5. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18 i 16/20) i priloga I Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti javne vodoopskrbe (NN 125/17).

Ovime se ukida mjera obaveznog prokuhavanja vode za ljudsku potrošnju koja je bila na snazi.

Također, obavještavaju se mještani naselja:

  • Črnec donji koji koriste lokalni vodovod Rude
  • Črnec gornji koji koriste lokalni vodovod Rude

da voda iz istih nije ispravna za korištenje.

Dana 17. ožujka 2020. u svrhu monitoringa vode za ljudsku potrošnju uzeti su uzorci vode iz lokalnog vodovoda:

  • Rude u naselju Črnec donji (Rude 256)
  • Rude u naselju Črnec gornji (Rude 235)

Temeljem Zakona o vodi za ljudsku potrošnju uzorci prema ispitivanim parametrima zbog bakteriološkog onečišćenja NISU SUKLADNI Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti javne vodoopskrbe („Narodne novine“ broj 125/17).

Korištenje takve vode za piće, pripremu jela, za osobnu higijenu predstavlja rizik za ljudsko zdravlje. Preporuka je prokuhavanje vode namijenjene piću kroz najmanje 3 minute i čuvanje takve vode na hladnome, u čistim i dezinficiranim posudama.

izvor

Cijeli tekst pročitajte na adresi: OBAVIJEST.