1. HDZ

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

Nositelj/ica liste: Zlatko Mihanić

2. HSS, SDP, HNS, HLSR

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA - LABURISTI

Nositelj/ica liste: Ivica Pavelić