PROJEKT „ RUŠKA TEPKA I PARK PERUNIKA“  

 

Klub žena Pokupsko je sa svojim projektom „Ruška tepka i park perunika“ odbran u sklopu programa „Zeleni pojas“ kojem je cilj sufinanciranja projekta u području ekologije i održivog razvoja.

U periodu od 15.9.2018.do 14.05.2019.godine realizirali smo sljedeće aktivnosti:

  • u rujnu 2018. godine objavili smo vijest i najavu aktivnosti na  službenoj Facebook stranici .

–    period rujan-studeni 2018.godine kombiniranim strojem iskopane su rupe za voćke a volonteri su ručno posadili  voće , ukrasno grmlje i sadnice perunika. U sadnji je sudjelovalo 19 volontera .

 

  • travnja 2019. godine organizirali smo edukaciju o Šumskim voćkaricama u Hrvatskoj i očuvanju tradicijskog voća. Edukaciju je održao doc.dr.sci Damir Drvodelić , profesor na Šumarskom fakultetu u Zagrebu , edukacija je održana u Osnovnoj školi Pokupsko , a prisutni su bili učenici osnovne škole, zainteresirani građani i članice Kluba žena. Na edukacije je bilo prisutno oko 180 polaznika.

–      Krajem travnja na parcelu su postavljena su tri  stola sa klupama i koševi za smeće  a           sudjelovalo  je 9 volontera.

 

  • svibnja 2019. godine , organizirali smo „Malu vrtnu zabavu“ i javnosti smo prezentirali naš projekt. Na „Maloj vrtnoj zabavi“ sudjelovali su učenici Osnovne škole Pokupsko sa svojim kulturno-umjetničkim programom , članice Kluba žena su pripremile prigodan domjenak i počastile posjetitelje. Na prezentaciji je sudjelovalo 17 volontera.

Projektom „ Ruška tepka i park perunika“  posađeno je ukupno 120 stabla voća i ukrasnog grmlja, 100 komada perunika na površini od 4075 m2.

U provedbi svih aktivnosti sudjelovalo je 45 volontera sa 117 sati rada.

Klub žena Pokupsko je izuzetno ponosan i zahvalan INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. , što je naš projekt odabran u sklopu programa „Zeleni pojas“ i uspješno proveden.

 

Početak sadnje voća

Posađene perunike

Edukacija u školi

Postavljeni stolovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postavljeni koševi

 

Gosti na predstavljanju projekta.

 

Nastup učenika osnovne škole.

 

Članice Kluba žena Pokupsko se zahvaljuju svim volonterima , Osnovnoj školi Pokupsko , Općini Pokupsko te svima koji su na bilo koji način pomogli da se projekt realizira a najveća Hvala!  Sponzoru INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d., Zagreb.

 

#INAZelenipojas                                                                                                       https://www.ina.hr/zelenipojas/