UP.04.2.1.07.0097 KALENDAR RADIONICA STUDENI – Pokupsko u srcu

KALENDAR RADIONICA- STUDENI 2020

Natječaj za dodjelu stipendije Općine Pokupsko za školsku/akademsku godinu 2020./2021.

Općina Pokupsko raspisuje natječaj za dodjelu stipendije učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2020/2021. Dodijeliti će se ukupno 8 stipendija, 4 stipendije za učenike i 4 stipendije za studente, u mjesečnom iznosu od 400,00 kuna po korisniku. Kriteriji za dodjelu i dokumenti koje treba priložiti uz prijavu navedeni su u dokumentima koji se otvaraju na slijedećim poveznicama: Odluka o raspisivanju natječaja i tekst natječaja 2020.-2021. PRIJAVNI-OBRAZAC

Obavijest o korištenju digitalnih usluga Državne geodetske uprave

Zbog postojećih okolnosti, uzrokovanih koronavirusom, Odjel za katastar nekretnina Velika Gorica, obaviještava sve korisnike da preko digitalnih usluga Državne geodetske uprave mogu na pravovremeni i odgovoran način ostvariti prava bez potrebe izravnog dolaska u službene prostorije ureda. Detaljnije upute mogu se pronaći na sljedećoj poveznici: Obavijest Državne geodetske uprave

UP.04.2.1.07.0097 – Pokupsko u Srcu

  UP.04.2.1.07.0097 – Pokupsko u Srcu Udruga Kupa rijeka života 02. studenog ove godine potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Pokupsko u srcu“. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.918.790,10 kuna, a partneri na projektu, uz Općinu Pokupsko, su Likovna akademija Sveučilišta u Zagrebu, Klub žena – Pokupsko, Društvo za promicanje kulture življenja „Zvono uz Kupu“ te LAG Valis Colapis. Projektom će se uspostaviti prostor dugoročnog zajedničkog djelovanja organizacija civilnog društva u Pokupskom, pružiti inovativne usluge mještanima Pokupskog i ...

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

Zagrebačka županija raspisala je natječaj za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2020./2021. godinu za učenike i studente. U nastavku se nalazi prijavni obrazac te tekst natječaja kojim su propisani uvjeti za dodjelu stipendija te način prijave. Rok za podnošenje prijava je 03.11.2020. godine. Natječaj za dodjelu stipendija 2020-2021.docx obrazac prijave – 2020-2021

Preporuke o održavanju manifestacija, skupova i drugih okupljanja na području Općine Pokupsko za vrijeme trajanja epidemije

Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Pokupsko dana 01.10.2020. godine donosi Zaključak kojim se otkazuje i zabranjuje održavanje manifestacija, skupova i drugih planiranih okupljanja u javnim prostorima u vlasništvu i pod upravom Općine Pokupsko, u cilju sprečavanja širenja korona virusa (COVID-19) do daljnjega. Također preporučuje se svim udrugama i ostalim organizatorima manifestacija u preostalim objektima na području Općine Pokupsko, da se događanja i okupljanja odgode do daljnjega, a ukoliko se manifestacije i okupljanja budu održavala usprkos preporukama, upućuju se organizatori da ...

„Mobilno reciklažno dvorište za Općinu Pokupsko“

EU projekt EU = Europska unija   Općina Pokupsko sa zadovoljstvom objavljuje da je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Europske unije potpisan 18.09.2020. Sredstva su odobrena za provedbu projekta pod nazivom „Mobilno reciklažno dvorište za Općinu Pokupsko“. Mobilno = pokretno Projekt se provodi prema Javnom pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Uspostava reciklažnih dvorišta“. Specifični cilj projekta je potaknuti i povećati odvajanje te odvojeno prikupljanje različitih kategorija otpada na području općine Pokupsko. Opći cilj projekta je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog ...

Ograničenje broja prisutnih osoba na 23. sjednici Općinskog vijeća Općine Pokupsko

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pokupsko ograničava broj prisutnih osoba na 23. sjednici Općinskog vijeća Općine Pokupsko. Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je Odluku o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Zagrebačke županije kojom se, između ostalog, kao nužna epidemiološka mjera navodi kako na privatnim svečanostima i proslavama može biti prisutno najviše 20 osoba. S obzirom na karakter prostora u kojem se sjednica održava (općinska vijećnica) te na broj vijećnika i zaposlenika, predsjednik Općinskog vijeća određuje kako svaki dodatan zahtjev ...

Subvencija troškova prehrane učenika osnovnih škola u školskoj godini 2020./2021.

Općina Pokupsko će u školskoj godini 2020/2021. subvencionirati prehranu učenika osnovnih škola koji imaju prebivalište na području Općine Pokupsko. Pravo na subvenciju imaju učenici iz domaćinstava koja imaju mjesečni prihod po članu manji od 2.328,20 kune. Za ostvarivanje prava na subvenciju potrebno je, uz obrazac zahtjeva, Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pokupsko dostaviti preslike osobnih iskaznica punoljetnih članova kućanstva, rodnih listova maloljetnih članova, te podatke o svim prihodima svih članova kućanstva, odnosno dokaz da punoljetni članovi nemaju prihoda. Novčana pomoć iznosi ...

Sazvana 23. sjednica Općinskog vijeća Općine Pokupsko

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pokupsko, gospodin Stjepan Sučec, sazvao je dana 07. rujna 2020. godine 23. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pokupsko. Sjednica će se održati dana 15. rujna 2020. godine (utorak) s početkom u 10:00 sati u prostorijama Općine Pokupsko. Poziv i dnevni red 23. sjednice OV Sukladno članku 95. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pokupsko, Glasnik Zagrebačke županije, br. 34-III/13 i 11/18) sjednice Općinskog vijeća su javne. Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća, ali ...

Izmjena reda vožnje na linijama VG – Hotnja i VG – Pokupsko

Autoprijevoznik Autoturist Samobor d.o.o. objavio je izmijenjeni red vožnje na autobusnim linijama 371 Velika Gorica – Hotnja te na liniji 372 Velika Gorica – Pokupsko Pregledu voznog reda može se pristupiti na poveznicama u nastavku: 371 HOTNJA 07.09.2020. 372 POKUPSKO 07.09.2020

Obustava prometovanja trasom Lukinić Brdo – Žužić Brdo zbog radova asfaltiranja

Dana 01. rujna 2020. godine (utorak) Županijske ceste Zagrebačke županije vršiti će asfalterske radove na Ž 1046 na trasi Lukinić Brdo D36 – Žužić Brdo (autobusno stajalište) u periodu od 7,00 – 18,00 sati. Zbog zahtjevnosti i specifičnosti posla radovi asfaltiranja moraju se vršiti u cjelokupnoj širini kolnika te u periodu radova neće biti moguće prometovanje predmetnom dionicom. Ukoliko, zbog nepovoljnih vremenskih prilika, radovi neće biti mogući odgađaju se za sljedeći dan.

Imenovanje ulica u pojedinim naseljima u sastavu općine Pokupsko

Općina Pokupsko ove godine krenula je u sređivanje prostornih podataka, to jest službenih evidencija koje o prostornim jedinicama (jedinice lokalne i mjesne samouprave, naselja, ulice, kućni brojevi i drugo) vodi Državna geodetska uprava. Neusklađenost podataka sa stvarnim stanjem na terenu očitovala se time da su u službenoj evidenciji dijelovi naselja koja pripadaju Općini Pokupsko bila evidentirana kao područje Općine Kravarsko i obrnuto. Također, dijelovi pojedinih naselja bili su u sklopu naselja s kojima nemaju nikakve prostorne veze, niti su se ...

Pripreme za početak rada dječjeg vrtića u Pokupskom

Općina Pokupsko i Dječji vrtić Didi obavljaju pripreme za početak rada Područnog objekta Lajdica u Pokupskom. Očekuje se početak rada dječjeg vrtića po izdavanju rješenja Zagrebačke županije. Tehnički pregled objekta je izvršen i isti zadovoljava uvjete za odvijanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja. Zainteresirani roditelji mogu se za detaljnije informacije obratiti Dječjem vrtiću Didi, Krašić 4d, Krašić, tel./fax.: 01/2750-912, e-pošta: tajnistvo.didi@gmail.com.   Za upis djeteta treba pripremiti slijedeće dokumete: Zahtjev za upis djeteta u dječji vrtić; Preslika domovnice djeteta; Preslika ...

Obustava prometovanja dionicom Donji Hruševec – Hotnja zbog radova asfaltiranja

U periodu od 28.08.2020. – 31.08.2020. godine Županijske ceste Zagrebačke županije vršiti će asfalterske radove na LC 31203 Donji Hruševec – Hotnja u periodu od 7,00 – 18,00 sati. Zbog zahtjevnosti i specifičnosti posla radovi asfaltiranja moraju se vršiti u cjelokupnoj širini kolnika te u periodu radova neće biti moguće prometovanje predmetnom dionicom.