Započeo prijevoz na liniji mikroprijevoza Lijevi Štefanki – Lukinić Brdo

Danas, 20. siječnja 2020. na liniji mikroprijevoza Lijevi Štefanki – Lukinić Brdo započeo je prometovati prijevoznik Slavonija Bus d.o.o. Uvjeti prijevoza za putnike ostaju isti kao i prošle godine. Detalji o voznom redu i stajalištima nalaze se u priloženom dokumentu:   Vozni red (važi od 20.1.2020.)    

Mikroprijevoz za 2020. godinu – obavijest putnicima u Lijevim Štefankima i Lukinić Brdu

Obavještavamo sve putnike na liniji mikroprijevoza u Lijevim Štefankima i Lukinić Brdu da dana 19. siječnja 2020. godine izvršnom postaje Odluka o odabiru pružatelja usluge prijevoza putnika na liniji mikroprijevoza. U postupku nabave od pristiglih ponuda odabrana je ekonomski najpovoljnija prema propisanim kriterijima, tako da će uslugu prijevoza u 2020. godini vršiti prijevoznik Slavonija Bus d.o.o., Novi Grad 26a, Novi Grad, 35221 Velika Kopanica. Prijevoz na liniji Lijevi Štefanki – Lukinić Brdo započinje u ponedjeljak 20. siječnja 2020. godine u ...

Javni natječaj za financiranje programa / projekata udruga u području sportskih aktivnosti za 2020. godinu

Općinski načelnik Općine Pokupsko raspisuje javni natječaj za financiranje programa / projekata udruga u području sportskih aktivnosti Općine Pokupsko za 2020. godinu. Tekst natječaja i svu dokumentaciju vezanu za prijavu projekata, odnosno programa udruga, kao i za postupak evaluacije, potpisivanje ugovora i izvještavanje o utrošenim sredstvima možete otvoriti na poveznicama ispod teksta.

Javni natječaj za financiranje programa / projekata udruga društvenih skupina za 2020. godinu.

Općinski načelnik Općine Pokupsko raspisuje javni natječaj za financiranje programa / projekata udruga društvenih skupina Općine Pokupsko za 2020. godinu. Tekst natječaja i svu dokumentaciju vezanu za prijavu projekata, odnosno programa udruga, kao i za postupak evaluacije, potpisivanje ugovora i izvještavanje o utrošenim sredstvima možete otvoriti na poveznicama ispod teksta.

Javni natječaj za financiranje programa / projekata udruga u području gospodarstva za 2020. godinu.

Općinski načelnik Općine Pokupsko raspisuje javni natječaj za financiranje programa / projekata udruga u području gospodarstva Općine Pokupsko za 2020. godinu. Tekst natječaja i svu dokumentaciju vezanu za prijavu projekata, odnosno programa udruga, kao i za postupak evaluacije, potpisivanje ugovora i izvještavanje o utrošenim sredstvima možete otvoriti na poveznicama ispod teksta.  

Godišnji plan natječaja / javnih poziva za financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva u 2020. godini iz sredstava proračuna Općine Pokupsko

Na temelju odredbi Zakona o udrugama (“Narodne novine”, br. 74/14, 70/17 i 98/19) i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine”, br. 26/15), te Pravilnika o financiranju udruga Općine Pokupsko (KLASA:402-08/18-01/01, URBROJ:238-22-1-18-1), Jedinstveni upravni odjel objavljuje: Godišnji plan natječaja / javnih poziva za financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva u 2020. godini iz sredstava proračuna Općine Pokupsko Općina Pokupsko – Godišnji plan natječaja udruge ...

Obavijest o privremenom prekidu usluge mikroprijevoza u Lijevim Štefankima i Lukinić Brdu

Zbog okolnosti u otvorenom postupku javne nabave za odabir izvršitelja usluge mikroprijevoza u naseljima Lijevi Štefanki i Lukinić Brdo u 2020. godini, usluga se privremeno neće obavljati, do dovršetka postupka, koji je najranije moguć 16. siječnja 2020. godine. O daljnjim koracima putnici će biti pravovremeno obaviješteni.

Natječaj za dodjelu stipendije Općine Pokupsko za školsku/akademsku godinu 2019./2020.

Općina Pokupsko raspisuje natječaj za dodjelu stipendije učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2019/2020. Dodijelit će se četiri stipendije za učenike i četiri stipendije za studente u mjesečnom iznosu od 400,00 kuna po korisniku. Kriteriji za dodjelu i dokumenti koje treba priložiti uz prijavu navedeni su u dokumentima koji se otvaraju na slijedećim poveznicama: Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendije Općine Pokupsko za školsku godinu 2019.-2020 PRIJAVNI OBRAZAC

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija Zagrebačke županije za školsku/akademsku godinu 2019./2020.

Prijedlog liste za stipendije za 2019./2020. Povjerenstvo za dodjelu stipendija Zagrebačke županije, na sjednici održanoj 25. studenoga 2019. godine, utvrdilo je PRIJEDLOG LISTE ZA DODJELU STIPENDIJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE za školsku godinu 2019./2020. U roku 8 dana od objave liste na oglasnim pločama gradova i općina te internet stranicama, svaki kandidat može podnijeti pismeni prigovor na listu, zaključno sa srijedom, 4. prosinca 2019. godine. Prigovor se dostavlja isključivo u pisanom obliku na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport ...

Izbori za Predsjednika Republike Hrvatske – obavijest biračima

Vlada Republike Hrvatske je 14. studenoga donijela Odluku o raspisivanju izbora za Predsjednika Republike Hrvatske. Za dan održavanja izbora određena je nedjelja, 22. prosinca 2019. Ministarstvo uprave obavještava birače da mogu izvršite pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača te podnijeti zahtjev za privremeni upis u registar birača izvan mjesta prebivališta, izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta, prethodnu registraciju i aktivnu registraciju. Detaljnije upute ministarstva mogu se pronaći na sljedećem linku Izbori za Predsjednika Republike Hrvatske – ...

Sazvana 17. sjednica Općinskog vijeća

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pokupsko, gospodin Stjepan Sučec, sazvao je dana 22. studenog 2019. godine 17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pokupsko. Sjednica će se održati dana 28. studenog 2019. godine (četvrtak) s početkom u 10:00 sati u prostorijama Općine Pokupsko. Poziv i dnevni red 17. sjednice OV Sukladno članku 95. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pokupsko, Glasnik Zagrebačke županije, br. 34-III/13 i 11/18) sjednice Općinskog vijeća su javne. Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća, ali ...

Subvencija troškova prehrane učenika osnovnih škola u školskoj godini 2019./2020.

Općina Pokupsko će u školskoj godini 2019./2020. subvencionirati prehranu učenika osnovnih škola koji imaju prebivalište na području Općine Pokupsko. Pravo na subvenciju imaju učenici iz domaćinstava koja imaju mjesečni prihod po članu manji od 1663,00 kune. Za ostvarivanje prava na subvenciju potrebno je, uz obrazac zahtjeva, Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pokupsko dostaviti preslike osobnih iskaznica punoljetnih članova kućanstva, rodnih listova maloljetnih članova, te podatke o svim prihodima svih članova kućanstva, odnosno dokaz da punoljetni članovi nemaju prihoda. Novčana pomoć iznosi ...

Subvencija prijevoza za studente u akademskoj godini 2019./2020.

  Općina Pokupsko subvencionirati će troškove prijevoza svim studentima, redovnim i izvanrednim, s prebivalištem na području Općine Pokupsko u iznosu od 100,00 kuna mjesečno. Zahtjev za ostvarivanje prava na subvenciju podnosi se Općini Pokupsko, na posebnom obrascu, uz presliku osobne iskaznice i potvrde o upisu na visokoškolsku ustanovu. Odluka o subvencioniranju prijevoza studenata za akademsku godinu 2019.-2020. Obrazac zahtjeva za subvenciju prijevoza studenata u akademskoj godini 2019 -2020.