Općina Pokupsko subvencionirati će troškove prijevoza svim studentima, redovnim i izvanrednim, s prebivalištem na području Općine Pokupsko u iznosu od 100,00 kuna mjesečno. Zahtjev za ostvarivanje prava na subvenciju podnosi se Općini Pokupsko, na posebnom obrascu, uz presliku osobne iskaznice i potvrde o upisu na visokoškolsku ustanovu.

Odluka o subvencioniranju prijevoza studenata za akademsku godinu 2019.-2020.

Obrazac zahtjeva za subvenciju prijevoza studenata u akademskoj godini 2019 -2020.