Obavještavamo sve putnike na liniji mikroprijevoza u Lijevim Štefankima i Lukinić Brdu da dana 19. siječnja 2020. godine izvršnom postaje Odluka o odabiru pružatelja usluge prijevoza putnika na liniji mikroprijevoza. U postupku nabave od pristiglih ponuda odabrana je ekonomski najpovoljnija prema propisanim kriterijima, tako da će uslugu prijevoza u 2020. godini vršiti prijevoznik Slavonija Bus d.o.o., Novi Grad 26a, Novi Grad, 35221 Velika Kopanica.

Prijevoz na liniji Lijevi Štefanki – Lukinić Brdo započinje u ponedjeljak 20. siječnja 2020. godine u 4:00 sati.

Za putnike će se prijevoz odvijati pod istim uvjetima kao i prošle godine.