Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pokupsko, gospodin Stjepan Sučec, sazvao je dana 28. siječnja 2020. godine 19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pokupsko.

Sjednica će se održati dana 07. veljače  2020. godine (petak)  s početkom u 10:00 sati u prostorijama Općine Pokupsko.

 Poziv i dnevni red 19. sjednice 

Sukladno članku 95.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pokupsko, Glasnik Zagrebačke županije, br. 34-III/13 i 11/18) sjednice Općinskog vijeća su javne. Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).
Ako je broj osoba koje prate rad Općinskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Općinskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Općinskog vijeća.

Molimo sve zainteresirane osobe da svoju prisutnost na sjednici Općinskog vijeća Općine Pokupsko najave dostavom ispunjenog obrasca  putem Jedinstvenog upravnog odjela na adresu e-pošte procelnik@pokupsko.hr, kako bi se prema potrebi na vrijeme mogle izvršiti organizacijske pripreme za uredan tijek sjednice Općinskog vijeća