JAVNI POZIV
Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena javna cesta ŽC 1046, da će Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije kao upravitelj započeti s postupkom evidentiranja cesta: ŽC 1046 k.o. Lukinić Brdo. Radovi na obilježavanja i geodetskoj izmjeri zemljišta na kojem je izvedena županijska cesta izvršeni su u listopadu i studenom 2019 uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Martina Lončarića iz tvrtke GEO-LAND d.o.o. koji brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno obilježene.
Nositelji prava na zemljištu koje graniči sa zemljištem na kojemu je izvedena cesta mogu obaviti uvid u geodetske elaborate izvedenog stanja u geodetskom uredu „GEO-LAND“, A. Mihanovića 14A Jastrebarsko, radnim danom od 8,00 do 12,00, u vremenu od 31.01.2020. do 04.02.2020, i u prostorijama općine Pokupsko, Pokupsko 25a, 10 414 Pokupsko.

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije

9999 2020-2 – 05.1 Skica izmjere 1000 9999 2020-2 – 05.1 Skica izmjere 1000

9999 2020-2 – 08.2 KKP ZK 1000 – SPP

9999 2020-2 – 08.3 KKP ZK 1000 – PNS