Statutom Općine Pokupsko i Odlukom o javnim priznanjima Općine Pokupsko utvrđeno je da Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za osobita postignuća i doprinos od značaja za razvitak i ugled Općine Pokupsko, a posebice za uspjehe iz područja gospodarstva, znanosti , kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta i tehničke kulture, zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti.

Prijedlozi se podnose za sljedeća javna priznanja:

  1. Povelja o proglašenju počasnog građanina Općine Pokupsko,
  2. Priznanje Općine Pokupsko za životno djelo,
  3. Grb Općine Pokupsko,
  4. Zahvalnica Općine Pokupsko.

Jedinstveni upravni odjel Općine Pokupsko objavljuje da će zaprimati prijedloge za dodjelu javnih priznanja Općine Pokupsko zaključno do 18. lipnja 2020. godine.

Prijedlozi se podnose u pisanom obliku osobno u Jedinstveni upravni odjel Općine Pokupsko, poštom na adresu: Općina Pokupsko, Pokupsko 25a, 10414 Pokupsko ili putem e-pošte na adresu: procelnik@pokupsko.hr

Jedinstveni upravni odjel Općine Pokupsko razmotriti će sve prispjele prijedloge, te  predložiti Općinskom vijeću Općine Pokupsko donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja koja će se uručiti  na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Pokupsko povodom Dana Općine Pokupsko.

Postupak podnošenja prijedloga i dodjele javnih priznanja mogu se pronaći u Odluci o javnim priznanjima Općine Pokupsko:

Odluka o javnim priznanjima Općine Pokupsko

Prijedlozi se podnose na sljedećem obrascu:

obrazac-pravne-osobe

obrazac-fizičke-osobe