Dana 26. lipnja 2020. godine Općinsko vijeće Općine Pokupsko donijelo je, nakon provedenog javnog savjetovanja u trajanju od mjesec dana, novu Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada, te usluga povezanih sa javnom uslugom na području Općine Pokupsko i Odluku o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada, te usluga povezanih sa javnom uslugom na području Općine Pokupsko. Ovim aktima je definirano da će od 1. srpnja 2020. godine javnu uslugu na području Općine Pokupsko obavljati VG Čistoća d.o.o. iz Velike Gorice.

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN, br. 94/13, 73/17, 14/19, 98/19), Uredbi o gospodarenju otpadom (NN, br. 50/17, 84/19 i 14/20 – Rješenje USRH) i aktima Općinskog vijeća donesenim na temelju navedenih propisa, davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada, te usluga povezanih sa javnom uslugom na području Općine Pokupsko,  Eko-flor plus d.o.o.  imao je obvezu od dana 31. 10. 2018. godine prilagoditi pružanje javne usluge gore navedenim aktima. To znači, da je trebao ispoštovati obvezu odvoza reciklabilnog otpada (papir i plastika) s kućnog praga korisnika jednom mjesečno, odvoz biorazgradivog otpada ukoliko korisnik zatraži i takvu uslugu, te stvoriti tehničke preduvjete za naplatu usluge odvoza u skladu s brojem odvoza miješanog komunalnog otpada, čipiranjem spremnika ili njihovog označavanja barkodovima.  U skladu s navedenim aktima pružatelj usluge zatražio je i suglasnost na cjenik, koja je izdana 9. studenoga 2018. godine i koja je bila objavljena na web stranicama Općine Pokupsko. Međutim, budući da davatelj javne usluge nije ispunio tehničke preduvjete za uvođenje dodatnih usluga i modela naplate, u više navrata je zatražio odgodu početka primjene donesenih akata. Povrh svega, dana 16. kolovoza 2019. godine Eko-flor plus d.o.o. zatražio je suglasnost na novi cjenik, koji je predviđao povećanje cijene u odnosu na postojeće za oko 180% za kućanstva, to jest cijena bi bila gotovo 3 puta veća, ovisno o kategoriji korisnika. U skladu sa zakonskim mogućnostima,  općinski načelnik je odbio izdati suglasnost na tako predviđeni cjenik, a pružatelj usluge nastavio je uslugu vršiti pod istim uvjetima, bez očitovanja o daljnjim namjerama. U travnju 2020. godine u Općini Pokupsko zaprimljen je prijedlog za raskid ugovora o koncesiji, koji je prihvaćen, te je 14. travnja potpisan Sporazum o raskidu ugovora, koji je stupio na snagu 30.6.2020. godine.

Na temelju donesenih akata, VG Čistoća d.o.o. se priprema za obavljanje javne usluge. Korisnici će dobiti putem pošte obrasce, na kojima će se izjasniti o modelu usluge koji žele koristiti, te upute o rasporedu odvoza pojedine vrste otpada. Budući da se povećava opseg usluge, nemimnovno je i povećanje cijene, koje će ipak biti znatno manje od onoga koje je predlagao raniji pružatelj usluge. Cjenik će pravovremeno biti objavljen na stranicama Općine Pokupsko i dostupan svim korisnicima. Očekujemo da će VG Čistoća d.o.o. s odvozom započeti 8. srpnja 2020. godine, a u prijelaznom razdoblju neće se obračunavati varijabilni dio cijene usluge.

Svi dokumenti i uvjeti obavljanja usluge dostupni su u rubrici Dokumenti i objave / Gospodarenje otpadom.