Sve više se govori o neprilagođenom ponašanju u predškolskom razdoblju, posebice o agresivnosti i socijalnom povlačenju. Kod djece koja pokazuju trajna i ozbiljna odstupanja u ponašanju, posebno kod one s dodatnim rizicima, velika je vjerojatnost negativnih razvojnih ishoda. Dugoročne moguće posljedice mogu uključivati akademski i školski neuspjeh, socijalnu isključenost, zlouporabu sredstava ovisnosti te delinkventna ponašanja u mladosti i zreloj dobi. Iz navedenih razloga proizlazi potreba ulaganja u socijalnu kompetentnost djece kroz predškolsko razdoblje.

O "Ranim problemima u ponašanju djece predškolske dobi - poticanju pozitivnih ponašanja" govorit će doc.dr.sc. Valentina Kranželić s Odsjeka za poremećaje u ponašanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu. Predavanje će se održati u srijedu 10.travnja 2013.g. u 13.00 sati u Centru za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica, Kurilovečka 48.

Molimo zainteresirane da se prijave na telefon 6231-734, na fax 6231-735 ili na e-mail info@centar-dmo-vg.hr.

izvor

Cijeli tekst pročitajte na adresi: POZIV NA PREDAVANJE.