Sve više se govori o neprilagođenom ponašanju u predškolskom razdoblju, posebice o agresivnosti i socijalnom povlačenju. Kod djece koja pokazuju trajna i ozbiljna odstupanja u ponašanju, posebno kod one s dodatnim rizicima, velika je vjerojatnost negativnih razvojnih ishoda. Dugoročne moguće posljedice mogu uključivati akademski i školski neuspjeh, socijalnu isključenost, zlouporabu sredstava ovisnosti te delinkventna ponašanja u mladosti i zreloj dobi. Iz navedenih razloga proizlazi potreba ulaganja u socijalnu kompetentnost djece kroz predškolsko razdoblje.

Na temu "Ranih problema u ponašanju djece predškolske dobi - poticanju pozitivnih ponašanja" održano je predavanje 10.travnja 2013.g. u Centru za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica. Predavačica je bila  doc.dr.sc. Valentina Kranželić s Odsjeka za poremećaje u ponašanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu.