U Centru za djecu, mlade i obitelj 10.travnja 2013.g. održano je predavanje na temu "Rani problemi u ponašanju djece predškolske dobi - poticanje pozitivnih ponašanja". Predavačica je bila doc.dr.sc. Valentina Kranželić s Odsjeka za poremećaje u ponašanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.

Naime, sve se više govori o neprilagođenom ponašanju u predškolskom razdoblju, posebice o agresivnosti i socijalnom povlačenju. Kod djece koja trajno pokazuju trajna i ozbiljna odstupanja u ponašanju, posebice kod one s dodatnim rizicima, velika je vjerojatnost negativnih razvojnih ishoda. Dugoročne moguće posljedice mogu uključivati školski neuspjeh, socijalnu isključenost, zlouporabu sredstava ovisnosti te delinkventna ponašanja u mladosti i zreloj dobi. Iz navedenih razloga proizlazi potreba za ulaganjem u socijalnu kompetentnost djece u predškolskom razdoblju.

Kopija od Valentina