U sklopu Europskog socijalnog fonda, Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali, otvoren je poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za povećanje kapaciteta odgojno-obrazovnih ustanova za provedbu aktivnosti u okviru školskog kurikuluma usmjerenih na razvoj jedne ili više vrsta pismenosti.
 
Opći cilj Poziva je unapređenje različitih vrsta pismenosti kao temelj stjecanja ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje.
 
Prihvatljivi prijavitelji su osnovne i srednje škole, a u okviru Poziva moći će izraditi projektne prijedloge za dodjelu bespovratnih sredstava za financiranje pojedinačnih Projekata u iznosu od najmanje 500.000 kuna, a najviše do 1.500.000 kuna po Projektu.
 
Maksimalna stopa sufinanciranja iznosi 85% ukupnih prihvatljivih troškova i osigurana je temeljem OP ULJP iz sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF-a) dok će se obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15% osigurati iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.
 
Poziv omogućuje financiranje različitih aktivnosti koje mogu uključivati razvoj i provedbu novih kurikuluma s područja informacijske pismenosti, izvođenje projekata i projektne nastave, opremanje školskih knjižnica, stručno usavršavanje odgojno – obrazovnih djelatnika uz intenzivan rad s učenicima za unaprjeđenje razvojnih potencijala škola. Osim navedenih aktivnosti, škole će projektnim aktivnostima moći podići i razinu kompetencija svojih djelatnika za inovativne pristupe poučavanju, te razviti i uvesti nove kurikulume koji će dovesti do razvijanja ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje.
 
Poziv je otvoren do 27. ožujka, a više informacija doznajte OVDJE.