Grad Velika Gorica danas je objavio dva Javna poziva, jedan za financiranje projekata  socijalno-humanitarnog i zdravstvenog sadržaja, a drugi za projekte iz područja razvoja vatrogastva i zaštite od požara.
 
Za prvi natječaj na raspolaganju je 570.000,00 kuna, dok je za drugi osigurano 150.000,00 kuna. Koje programe od interesa za grad bi trebali prijaviti kako bi povukli novac doznajte OVDJE.