U Bukureštu na Europskom dječjem summitu Hrvatsku predstavlja izaslanstvo iz Velike Gorice. Predsjednica Dječjeg gradskog vijeća Velike Gorice Mara Miličević i njezin zamjenik Matija Dražetić, u pratnji savjetnice za predškolski odgoj, djecu i mlade Arijane Matage Tintor, sudjelovali su u donošenju Dječje deklaracije, koju je Mara s kolegama iz Rumunjske i Finske predala rumunjskoj premijerki Viorici Dancila.

Dječja deklaracija je poziv na akciju kako bi države članice uspostavile formalne mehanizme koji promiču dječju participaciju u procesima donošenja, a temeljem odluka prema Preporuci Komisije o ulaganju u djecu, Povelji Europske unije o temeljnim pravima i sukladno Konvenciji o pravima djeteta.

Na susretu je Mara, kao predstavnica države koja će od početka 2020. predsjedati Vijećem EU, održala govor u kojem je izrazila želju da se nastavi proces koji je započeo u Rumunjskoj.