Općina Orle pozvala je mlade da se kandidiraju za članove Savjeta mladih. Prijaviti se mogu kandidati s prebivalištem ili boravištem na području općine, starosti između 15 i 30 godina. Kandidirati ih mogu udruge mladih, udruge koje se bave mladima, organizacije mladih koje imaju sjedište na području općine ili kandidati moraju prikupiti potpise najmanje 10 potpisa svojih mladih sumještana. Predlagatelji su dužni su prilikom isticanja kandidatura predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih.

Savjet mladih je Savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Orle. Uloga mu je aktivno uključiti mlade u javni život Općine Orle, te promicati i zagovarati prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj razini. Članove Savjeta mladih i njihove zamjenike bira Općinsko vijeće Općine Orle na vrijeme od tri godine.

Prijaviti se možete do 21. rujna. Prijedlozi kandidatura s izjavama o prihvaćanju kandidature za svakog pojedinog kandidata i zamjenika kandidata i popisom osoba koje podržavaju kandidaturu dostavljaju se u Općinu Orle, Orle 5, 10 411 Orle, s naznakom „Prijedlog kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Orle“.