U nastojanju da uspostavi cjeloviti sustav gospodarenja otpadom na cijelom području Velike Gorice, VG Čistoća nudi svojim korisnicima koji žive u kućama mogućnost da biorazgradivi otpad kompostiraju u vlastitom dvorištvu.

– Cilj promjena je uspostava boljeg javnog, kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i zaštitom javnog interesa – kažu iz VG Čistoće.

Podjela kompostera ‘od vrata do vrata’ počinje u ponedjeljak, 20. siječnja, a oni su za korisnika besplatni. Osim toga, građani koji se odluče za kompostiranje u vlastitom dvorištu, stupanjem na snagu novog cjenika odvoza otpada, neće plaćati odvoz i zbrinjavanje biootpada te će tako moći smanjiti iznos računa.

– Kompostiranjem možete smanjiti i do 30 posto količine otpada u posudi za miješani komunalni otpad – napominju iz VG Čistoće te pozivaju sve koji nisu bili kod kuće u periodu podjele kompostera da ih kontaktiraju e-mailom ili osobno u Goričanki.