Zagrebačka županija osigurala je 1.350.000 kn Domu zdravlja Zagrebačke županije za financiranje devet specijalizacija i to tri iz pedijatrije, tri iz ginekologije, dvije iz radiologije i jednu iz fizikalne medicine. Sredstva će se koristiti za troškove plaća i ostalih naknada doktora medicine za vrijeme specijalističkog usavršavanja. Specijalizanti će nakon završene specijalizacije koja traje minimalno 5 godina (produljenja su moguća zbog rodiljnog dopusta ili bolovanja) biti raspoređeni na rad u Ispostavu gdje će postojati najveća potreba.

– Ovo je jedna u nizu mjera koju Zagrebačka županija provoditi kako bi osigurala kvalitetnu i dostupnu zdravstvenu zaštitu na svom području. Inače, Zagrebačka županija u ovoj je godini osigurala je 2,6 milijuna kuna s ciljem zadržavanja liječnika u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač. Uz već spomenute specijalizacije, planira se i subvencija kamata na stambene kredite, subvencija troškova stručnog usavršavanja i doškolovanja i subvencije za popunjavanje deficitarnih mjesta u mreži javne zdravstvene službe – kazali su iz Zgrebačke županije.