Zagrebačka županija za 19 projekata zaštite okoliša dodijelila je udrugama 350 tisuća kuna. Riječ je o akcijama čišćenja divljih odlagališta, uređenja protupožarnih puteva, okoliša i pješačkih staza, radionicama o recikliranju, akcijama sadnje cvijeća i stabala i slično. Novac za svoje aktivnosti dobile su i udruge s goričkog područja.

Za eko-akciju čišćenja divljih odlagališta smeća 14 tisuća kuna dobili su vatrogasci DVD-a Velika Buna. Ekoregija Velika Gorica dobila je 20.750 kuna za solarnu klubu. Klub žena Pokupsko za svoj projekt Medeni vrtić od Županije je dobilo 14.450 kuna, a udruga Vukovina u srcu 33.739,61 kuna dobila je za projekt ‘Energija sunca na Ekološko-edukativnom parku Trokut’. Udruga Zelena akcija Mičevec 23.031,82 kunu dobila je za mobilni informativni centar obnovljivih izvora energije, dok je ZMAG dobio 9.300 kuna za projekt ‘Hoću to!’. Za trajno suzbijanje ambrozije KUD Čiče dobio je 10 tisuća kuna.