Općina Pokupsko potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Europske unije za provedbu projekta pod nazivom “Mobilno reciklažno dvorište za Općinu Pokupsko”. Projekt vrijedan 376.500 kuna, Europska unija će sufinancirati u iznosu od 320.025 kuna. Cilj projekta je potaknuti i povećati odvajanje te odvojeno prikupljanje različitih kategorija otpada na području općine te doprinijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta u Republici Hrvatskoj.