Učenici viših razreda Osnovne škole Nikole Hribara koji su završili obuku iz prve pomoći prenose znanje mlađim uzrastima.

I dijete može spasiti život jednostvnim postupcima prve pomoći, npr. stavljanjem u bočni položaj osobe bez svijesti.

&&&&&&&&&ℑℑℑ&&&ℑ&&&&&&&&&&&&&&&&ℑ&

 

 

 

izvor

Cijeli tekst pročitajte na adresi: Mladi edukatori prve pomoći.