Pristupnici koji smatraju da imaju osnovu za pisanje prigovora na svoj rezultat ispita državne mature trebaju osobno doći  u školu u srijedu 11. srpnja 2019.  
Učenici  trebaju unaprijed pripremiti  prigovor u elektronskom obliku koji mora biti sažet i argumentiran. 
Prigovore na rezultat obaveznih ispita (matematika, hrvatski jezik i strani jezik) primamo od 9h, a prigovore za ostale predmete primamo od 10h.