U sklopu ESF projekta Osnaživanjem mladih za bolju budućnost  održavaju se besplatne radionice za srednjoškolce o mogućnostima mobilnosti. Kako bismo mlade informirali o mogućnostima uključivanja u projekte mobilnosti (https://outwardboundcroatia.us4.list-manage.com/track/click u=e81d8383e78650bb58e5d5a8d&id=647df98026&e=6ddaf12dc2)  kroz programe Erasmus+ (https://outwardboundcroatia.us4.list-manage.com/track/click u=e81d8383e78650bb58e5d5a8d&id=aaf5fd5f8d&e=6ddaf12dc2)  i Europskih snaga solidarnosti (https://outwardboundcroatia.us4.list-manage.com/track/click u=e81d8383e78650bb58e5d5a8d&id=5637d92ea6&e=6ddaf12dc2),  i motivirali ih na uključivanje u iste, OUTWARD BOUND CROATIA provodi besplatne radionice u dogovoru sa srednjim školama diljem Hrvatske.