Učenici koji žele pristupiti ispitima državne mature u jesenskom roku moraju prijaviti ispite do 31.7. na svom profilu na stranici www.postani-student.hr
Ispiti jesenskog roka održavaju se od 18.9. do 4.9. 
Ukoliko učenik želi izaći na ispit koji je položio u ljetnom roku, dužan je uplatiti iznos za  ispit, rok za uplatu je do 4.8.
Odjava ispita je od 1.8. do 4.8.
Naknadna prijava i promjena ispita iz opravdanih razloga je od 1.8. do 4.8.
Objava rezultata ispita je 9.9.
Rok za prigovore na rezultat je 11.9.
Konačna objava rezultata je 16.9.
Podjela svjedodžbi je 17.9.
 
Ukoliko učenici imaju dodatnih pitanja, mogu se obratiti koordinatorici mailom: ivadubravica@gmail.com
izvor

Cijeli tekst pročitajte na adresi: Jesenski rok državne mature.