tour2Kao dio projekta priključivanja Velike Gorice hrvatskoj i europskoj Mreži zdravih gradova, organizirana je anketa putem koje smo željeli saznati što Velikogoričani misle o kvalitelti življenja u gradu i okolici.

Građani su odgovarali na sedam postavljenih pitanja, te su uz to mogli napisati dodatne prijedloge i komentare.

Sedam postavljenih pitanja bilo je: Smatrate li da je okoliš na području grada dovoljno čist da ne utječe nepovoljno na zdravstveno stanje Velikogoričana? Smatrate li da je voda iz gradskog vodovoda dobre kvalitete? Smatrate li da je u Velikoj Gorici prometna buka toliko intenzivna da može negativno utjecati na Vaše zdravlje? Slažete li se s tvrdnjom da je zrak u Velikoj Gorici vrlo čist? Smatrate li da je Velikoj Gorici potrebno mjesto gdje bi se mogla kupiti hrana proizvedena po principima ekološke proizvodnje? Slažete li se s planom da se središte Velike Gorice pretvori u pješačku zonu bez automobila? Smatrate li da je naš grad dovoljno prilagođen za rekreaciju na otvorenom?

Rezultati ankete pokazali su da Velikogoričani svoj grad uglavnom doživljavaju zdravim gradom, gradom kvalitetnog življenja jer su na većinu pitanja građani odgovorili pozitivno.

Tako 54% anketiranih smatra kako je okoliš Velike Gorice općenito čist (ili u dvojlnoj mjeri čist) dok njih 44% smatra da okoliš nije čist (ili da bi moglo biti bolje).

O kvaliteti vode na području Velike Gorice pozitivno se izasnilo 63% anketirani, dok su je stav o kvaliteti zraka nešto lošiji – 53% anketiranih smatra da je zrak u Velikoj Gorici čist (ili u dovoljnoj mjeri čist).

Kada je buka u pitanju, stavovi su podijeljeni. Podjednak broj anketiranih smatra buku potencijalnom opasnosti po zdravlje i onih koje buci ne pridaju poseban značaj.

Velikogoričani su najmanje zadovoljni su uvjetima za rekareaciju na otvorenom. Njih 77% nije zadovoljno postojećim stanjem (ili smatraju da bi trebalo biti bolje).

Dvije trećine (66%) anketiranih slaže sa uređenjem središta grada kao pješačke zonu bez automobila, dok se njih 23% protivi tom planu.

Još veći broj građana, njih 70%, smatra kako je Velikoj Gorici potrebno mjesto gdje bi se mogla kupiti hrana proizvedena na principima ekološke proizvodnje.

U otvorenom dijelu ankete, gdje su građani mogli iznositi svoje prijedloge, najviše ih se izjasnilo za uređenje biciklističkih staza, uređenje velikogoričkih jezera i izgradnju bazena.