simulacija1U Simulacijskom centru Glavnog stožera Oružanih snaga RH danas je održana simulacijska vježba obrane od poplava ‘Vodni val 2013.’.

Scenarijem vježbe simulirana je poplava na slivu rijeke Save na području Zagrebačke i Sisačko-moslavačke županije. Glavni cilj vježbe bio je uvježbavanje i podizanje razine osposobljenosti operativnih snaga zaštite i spašavanja, kao i uspostava integriranog sustava zapovijedanja u složenim akcijama zaštite i spašavanja.

U vježbi su sudjelovali Stožer za zaštitu i spašavanje i Zapovjedništvo Civilne zaštite Grada Velike Gorice, te stožeri i Zagrebačke županije, gradova Zaprešićai Samobora, te općina Orle, Rugvica i Brdovec.

simulacija2