Temeljem odredbe članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17 i 114/18) i Zaključka Gradonačelnika Grada Velike Gorice o provođenju javne rasprave u postupku zasebnog stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Velika Gorica sjever I, KLASA: 350-07/2019-01/13, URBROJ: 238-31-13/02130-2019-1 od 4. ožujka 2019. godine, kao i Zaključka Gradonačelnika Grada Velike Gorice o provođenju javne rasprave u postupku zasebnog stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Velika Gorica sjever II, KLASA: 350-07/2019-01/14, URBROJ: 238-31-13/02130-2019-1 od 4. ožujka 2019. godine, Upravni odjel za urbanizam i zaštitu okoliša Grada Velike Gorice objavljuje Javnu raspravu u postupku zasebnog stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Velika Gorica sjever I i
Detaljnog plana uređenja Velika Gorica sjever II.

Pozivaju se svi zainteresirani građani, predstavnici udruga i ostali na sudjelovanje u javnoj raspravi u postupku zasebnog stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Velika Gorica sjever I i Detaljnog plana uređenja Velika Gorica sjever II.

Javna rasprava trajat će od 25.3. – 5.4.2019. godine.

Detaljni plan uređenja Velika Gorica sjever I i Detaljni plan uređenja Velika Gorica sjever II za koje se provodi postupak zasebnog stavljanja izvan snage, izložit će se tijekom trajanja javne rasprave na javni uvid u zgradi Gradske uprave Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica, soba 421, radnim danom od 8:00 do 15:00 sati.

Javno izlaganje o razlozima zasebnog stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Velika Gorica sjever I i Detaljnog plana uređenja Velika Gorica sjever II održat će se 27.3.2019. godine s početkom u 13:00 sati u Pučkom otvorenom učilištu Velika Gorica, Zagrebačka 37.

Stručna tumačenja tijekom trajanja javne rasprave osigurat će Upravni odjel za urbanizam i zaštitu okoliša Grada Velike Gorice.

Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe mogu se tijekom trajanja javne rasprave, do zaključno 5.4.2019. godine, dostaviti Upravnom odjelu za urbanizam i zaštitu okoliša Grada Velike Gorice, 10410 Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34, poštom ili putem pisarnice.