aglomeracijaObjavljen je natječaj za izgradnju sustava odvodnje fekalne kanalizacije aglomeracije Velika Gorica, a predviđeno otvaranje ponuda je 26. lipnja, 2019.

Objavi natječaja prethodilo je javno savjetovanje, koje je napravljeno nakon izrade Novelacije studije izvedivosti za sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda Aglomeracije Velika Gorica s novim procjenama troškova za planirane investicije i sukladno tome ispravljenim opcijskim analizama. Nova procijenjena investicijska vrijednost projekta je 616.572.681,00 kn bez PDV-a.

VG Vodoopskrba je, zajedno s projektantskom kućom, u više navrata obavila stručne konzultacije s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike te Hrvatskim vodama, a vezano za opseg potrebnih korekcija, dokumenata i dinamike ponovnog raspisivanja javne nabave za radove izgradnje sustava odvodnje (mreže) i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV). Sva novelirana studijska dokumentacija se šalje na pregled i odobrenje tijelima Europske komisije (JASPERS).