Na temelju članka 18. Poslovnika o radu Gradonačelnika Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice, broj 1/15. i 6/15.), Gradonačelnik Grada Velike Gorice dana 09. svibnja 2019. godine donosi Zaključak o raspodjeli sredstava za Program javnih potreba u kulturi za 2019. godinu.

I.
Zaključkom o raspodjeli sredstava za Program javnih potreba u kulturi za 2019. godinu utvrđuje se raspored sredstava za programe koji će se financirati iz gradskog proračuna.

II.
Sredstva za Program iz točke I. ovoga Zaključka raspoređuju se prema prijedlogu Kulturnog vijeća na sljedeći način:

RB

UDRUGA

NAZIV PROGRAMA

PREDLOŽENA SREDSTVA

1.

Plemenita opčina turopoljska

 • Redovna djelatnost
 • Turopoljsko Jurjevo
 • Sudjelovanje Turopoljskog banderija na hodočašću u Lourdes

180.000,00

50.000,00

9.000,00

2.

Folklorni ansambl „Turopolje“

 • Redovna djelatnost Udruge
 • Međunarodni festival folklora u Velikoj Gorici i druge manifestacije
 • Međunarodna kulturna suradnja

235.000,00

53.000,00

13.000,00

3.

Ogranak Matice hrvatske Velika Gorica

 • Matičin četvrtak i ostale aktivnosti
 • Časopis Luč i Škrijna turopolska
 • Turopoljski rječnik

15.000,00

15.000,00

15.000,00

4.

Ogranak Seljačke sloge Buševec

 • Etno zadruga Buševec
 • Međunarodna kulturna suradnja
 • 17. Međunarodni festival tradicijskih glazbala
 • 16. susret pučkih kazališta kajkavskog govornog područja „KAJ- BUŠ“

34.000,00

13.000,00

17.000,00

10.000,00

5.

KUD „Gradići“

 • 4. Etno dječja likovna kolonija
 • Međunarodna kulturna suradnja
 • Kulturna razmjena sa Slovačkom

5.000,00

13.000,00

3.000,00

6.

KUD „Nova zora“

 • Međunarodna kulturna suradnja
 • 23. Vojkovi dani

13.000,00

10.000,00

7.

KUD Velika Mlaka

 • Međunarodna kulturna suradnja

13.000,00

8.

KUD „Mičevec“

 • Međunarodna kulturna suradnja
 • Etno dani – Otvorena škrinja

13.000,00

6.000,00

9.

KUD „Dučec“

 • XIV. Dani sv. Vida
 • Dučecove spelancije
 • Međunarodna kulturna suradnja

6.000,00

8.000,00

13.000,00

10.

KUD „Čiče“

 • 14. Međunarodna smotra folklora i tradicijskih glazbala „Ivanje u Novom  Čiču“
 • Međunarodna kulturna suradnja
 • Promocija i prezentiranje tradicijske kulture

20.000,00

13.000,00

12.000,00

11.

KUD „Šćitarjevo“

 • 14. Srpanjski susreti
 • Međunarodna kulturna suradnja

3.000,00

13.000,00

12.

Turopoljske mažoretkinje

 • Gradu u čast

6.000,00

13.

VIS JANE

 • Međunarodna kulturna suradnja

13.000,00

14.

Hrvatski sabor kulture

 • 30. susreti hrvatskih plesnih ansambala

5.000,00

15.

Vukovina u srcu

 • „Vidim, čujem i mirišem ljeto“

6.000,00

16.

Platforma, obrt za medije i usluge

 • Muzej odbačenih predmeta
 • Lektira na oko

10.000,00

10.000,00

17.

Zavičajno društvo  „Kravarske gorice“

 • Izložba: Život u Vukomeričkim Goricama

6.000,00

18.

Udruga za promidžbu glazbene kulture „VIS Danice“

 • Programske aktivnosti udruge –koncert

5.000,00

19.

Etno udruga Kurilovec

 • Jurjevo u Kurilovcu
 • Jesen u Kurilovcu
 • Božić u Kurilovcu

1.500,00

1.500,00

1.000,00

20.

Udruga umjetnika SPARK

 • Programske aktivnosti udruge – promocije

1.500,00

21.

Esperantsko društvo „Svijet mira“

 • Esperanto tečaj i tribina; Sudjelovanje na natjecanju učenika u recitiranju poezije na esperantu; Predstavljanje korejskog izdanja knjige „Čudnovate zgode Šegrta Hlapića“

3.500,00

22.

Hrvatska udruga Ars organi Sisciae

 • Festival Sancta Barbara; Drvene kapele – hrvatska kulturna baština

25.000,00.

23.

ZMAG – Zelena mreža aktivističkih grupa

 • Tragovi u snijegu – održivo graditeljstvo

3.000,00

24.

DVD Velika Gorica

 • Božićni koncert puhačkog orkestra

10.000,00

25.

Društvo žena „Anđela Lovreković“ Mraclin

 • Po starinski

3.000,00

26.

Udruga TUR BINA

 • 2. ranch & roll

5.000,00

27.

Udruga velikogoričkih mažoretkinja

 • Plesna revijalna smotra

9.000,00

28.

KUD Stari grad

 • Međunarodna kulturna suradnja

13.000,00

III.
Sredstva iz točke II. ovoga Zaključka osigurana su u Proračunu Grada Velike Gorice za 2019. godinu, u Razdjelu 007 – Upravni odjel za društvene djelatnosti u Poticanje kulturnog, umjetničkog i znanstvenog stvaralaštva koji se provodi kroz Aktivnost – Redovna djelatnost udruga za očuvanje tradicijske kulture na stavci rashoda 381 – Tekuće donacije te kroz Aktivnost – Manifestacije i ostale aktivnosti u kulturi na stavci rashoda 381 – Tekuće donacije.

IV.
S nositeljima programa Gradonačelnik Grada Velike Gorice potpisuje ugovor o korištenju sredstava kojim se utvrđuju obveze i način korištenja sredstava. Akontacijska sredstva koje su udruge Plemenita opčina turopoljska i Folklorni ansambl „Turopolje“ dobile temeljem Zaključka o dodjeli akontacijskih sredstava za rad udruga koje se bave očuvanjem tradicijske kulture, KLASA:612-03/2019-01/5; URBROJ:238-31-13/02130-2019-1 od 18. siječnja 2019. uključena su u iznos odobrenih sredstava iz točke 2. ovog Zaključka te će se će se uključiti i u ugovore.
Nositelji programa obvezni su sredstva koristiti samo za namjene utvrđene programom i ugovorom.

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.

Zaključak o raspodjeli sredstava za Program javnih potreba u kulturi za 2019. godinu (PDF)

Natječajna dokumentacija (ZIP)