mlaka1Osnovnu školu Velika Mlaka pohađa 650 učenika, a niti ovu školu nisu zaobišli ljetni radovi kako bi uvjeti za školarce, nastavnike i roditelje bili zadovoljavajući.

Tijekom ljetnih mjeseci radilo se unutar i oko škole, a najveći radovi se odnose na asfaltiranje 900 m2 dvorišnog prostora i parkirališta, rubnjaci su spušteni kako bi škola bila pristupačnija osobama s invaliditetom, napravljena je nova hidrantska mreža radi sigurnosti kako se u slučaju požara moglo pravovaljano reagirati, uređena je i zbornica te pripadajući sanitarni čvorovi, pobrojao je radove zamjenik gradonačelnika Krešimir Ačkar koji je sa suradnicima danas obišao školu.

Prošle godine napravljen je i novi ulaz u školu kako se autobus koji dovozi djecu ne bi morao okretati na školskom dvorištu.

- Sada je ovo nastavak radova na dvorištu ove osnovne škola koja zaslužuje da bude prilagođena potrebama učenika – zaključio je zamjenik Ačkar o ulaganjima u visini od 211 tisuća kuna.

Tjedan dana nas dijeli od početka nove školske godine, a napreduju i opsežni radovi na osnovnim školama Vukovina i Nikole Hribara koje prolaze kroz temeljitu obnovu.

mlaka2