I. Pozivaju se na uvid u spis predmeta stranke u postupku po zahtjevu koji je podnio Vlado Blažon, Zinke Kunc 3a, Zagreb, za izdavanje rješenja o utvrđivanju građevne čestice za stambenu zgradu (za povremeno stanovanje) izgrađenu na k.č.br. 130/3 i 130/4, k.o. Cerovski Vrh, koja građevna čestica bi imala površinu 651 m2, a sastojala bi se od: dijela k.č.br. 130/3 i dijela k.č.br. 130/4, k.o. Cerovski Vrh.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 13.12.2019. (petak) u 9,00 sati, u službenim prostorijama ovog upravnog odjela, na adresi: Kneza Ljudevita Posavskog 45, Velika Gorica (1. kat, soba 120).

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku.

IV. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom
pozivu.