vijece17. sjednica Gradskog vijeća Grada Velike Gorice sazvana je za 05. prosinca 2019. godine s početkom u 9,00 sati, u vijećnici Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica, Zagrebačka 37. Predložen je sljedeći dnevni red:

1. Izvješće mandatnog povjerenstva

2. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2019

3. Prijedlog Proračuna za 2020. godinu s projekcijom za 2021. i 2022. godinu
a) Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Velike Gorice za 2020. godinu
b) Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Velike Gorice za 2020. godinu
c) Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu Grada Velike Gorice za 2020. godinu
d) Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Velike Gorice za 2020. godinu
e) Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Velike Gorice za 2020. godinu
f) Prijedlog Programa potreba u sportu Grada Velike Gorice za 2020. godinu
g) Prijedlog Programa djelovanja za mlade Grada Velike Gorice za 2020. godinu
h) Prijedlog Programa javnih potreba za djecu Grada Velike Gorice za 2020. godinu
i) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice za 2020. godinu
j) Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice za 2020. godinu
k) Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene i raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Velike Gorice za 2020. godinu

4. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Velike Gorice za 2020. godinu

5. Prijedlog Odluke o lokalnim porezima Grada Velike Gorice

6. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Velike Gorice za 2020. godinu

7. Prijedlog Zaključka o dodjeli javnih priznanja Grada Velike Gorice za 2019. godinu

8. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Muzeja Turopolja

9. Prijedlog Provedbenog Plana unapređenja zaštite od požara Grada Velike Gorice za 2020. godinu

10. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi

11. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu

12. Prijedlog Rješenja o raspuštanju Vijeća mjesnog odbora Čička Poljana

13. Prijedlog Zaključka o odobrenju Programa rada Savjeta mladih GVG za 2020. godinu

14. Prijedlog Zaključka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

15. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru Grada Velike Gorice za razdoblje 2014.-2018.

16. Prijedlog Zaključaka o davanju suglasnosti na Statut Knjižnice Velika Gorica

Materijali za sjednicu Gradskog vijeća (OneDrive)