Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19), Upravni odjel za urbanizam i zaštitu okoliša Grada Velike Gorice kao Nositelj izrade prostornog plana, objavljuje Obavijest o izradi I. Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja naselja Lukavec.

Gradsko vijeće Grada Velike Gorice donijelo je Odluku o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Lukavec, KLASA: 021-04/2019-003/102, URBROJ: 238-31-11-2019-1 od 18.12.2019. godine te je time započela izrada navedenog prostornog plana.

O prijedlogu navedenih I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Lukavec provest će se javna rasprava, a datum, mjesto i vrijeme održavanja bit će objavljeni, sukladno Zakonu o prostornom uređenju, u dnevnom tisku, na mrežnoj stranici Grada Velike Gorice: www.gorica.hr te na mrežnoj stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja: www.mgipu.hr

Detaljne informacije o tijeku izrade I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Lukavec mogu se dobiti u Upravnom odjelu za urbanizam i zaštitu okoliša Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34, 10410 Velika Gorica, odnosno na telefone 01/62 69 961 i 01/62 69 962.