Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 20/18, 115/18 i 98/19) (u daljnjem tekstu: Zakon) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Velike Gorice KLASA: 021-04/20-003/3, URBROJ: 238-31-11-20-1 od 23. 01. 2020. godine raspisuje se dana 10.02.2020. godine Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Velike Gorice.

Natječaj i obrasci (MS Word)