Nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste, na području katastarskih općina na području PUK-a Zagreb, Odjel za katastar nekretnina Velika Gorica, k.o. Velika Gorica, k.o. Novo Čiče i k.o. Staro Čiče.

Obavještavamo nositelje prava na katastarskim česticama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste, da je Grad Velika Gorica kao upravitelj, započeo 12.03.2020. obilježavanje granica zemljišta na kojem su izvedene nerazvrstane ceste i  postupkom evidentiranja nerazvrstanih cesta u navedenim katastarskim općinama, na slijedećim  lokacijama:

1. K.O. VELIKA GORICA

K.O. Velika Gorica

Broj ceste

Oznaka ceste

Katastarske čestice

Dužina ceste (m)

Put koji se pruža od Ulice 153. brigade HV, uz prostor bivšeg „Radara“ do kraja k.o. Velika Gorica. 5117/1, 5424

923

2. K.O. NOVO ČIČE

K.O. Novo Čiče

Broj ceste

Oznaka ceste

Katastarske čestice

Dužina ceste (m)

Put koji se pruža jugoistočno od prostora bivšeg „Radara“ u k.o. Novo Čiče. 582/3, 574/24, 574/28

159

3. K.O. STARO ČIČE

K.O. Staro Čiče

Broj ceste

Oznaka ceste

Katastarske čestice

Dužina ceste (m)

1. Put uz „eksploatacijsko polje Vukovina“ do Velikogoričke ulice, sjeverno od skladišta građevinskog materijala. 465/6, 466/3, 468/6, 455/14, 456/6, 456/8, 456/9, 506/5-dio, 409/3, 439/3, 438/3, 411/5, 503/6, 503/7, 503/3, 413/6, 413/4, 381/3, 380/7, 380/5, 379/3, 415/3, 503/8, 418/3

1785

2. Put koji se odvaja od puta pod br. 1 (kod jezera), do Velikogoričke ulice (sjeverno od postrojenja za biomasu). 506/5, 409/3-dio

322

3. Put koji se odvaja od puta pod br. 1 kod skladišta metalnog otpada, do Velikogoričke ulice  (južno od skladišta građevinskog materijala). 414, 503/4, 415/1, 415/3, 415/2, 503/5, 416

477

UKUPNO:

2584

Za navedene nerazvrstane ceste izrađeni su geodetski elaborati u svrhu upisa nerazvrstanih cesta u katastar i zemljišnu knjigu, temeljem članka 123. – 133. Zakona o cestama (Narodne novine br. 84/2011.). Geodetske  elaborate izradila je  tvrtka  Geoprojekt d.o.o. iz Zagreba, V Ravnice br. 4.

Nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče s navedenim nerazvrstanim cestama mogu  izvršiti uvid u  izrađene geodetske elaborate izvedenog stanja, 13.05.2020. godine od 10:00 – 11:30 sati u Društvenom domu Staro Čiče, Juraja Habdelića 21, Staro Čiče.